woensdag 17 april 2013

Elk kind een stoel

Beste vrienden,


Met dit bericht wil ik jullie graag oproepen om een steentje bij te dragen aan een ontwikkelingsproject in Nicaragua.

Twee jaar geleden verliet ik mijn veilige thuishaven om drie maanden in Nicaragua te gaan wonen. Ik werkte er mee aan de onderwijsprojecten van 'La Esperanza Granada', een lokale NGO die zich inzet om in de buitenwijken van Granada een onderwijssysteem op te zetten. Op het platteland is de extreme armoede het duidelijkst aanwezig en is toegang tot onderwijs niet vanzelfsprekend. La Esperanza bouwt er scholen en zet er verschillende onderwijsprojecten op. Onderwijs biedt deze kinderen een kans om uit de armoede te geraken.

Voor ik vertrok, organiseerde ik een spaghettifestijn om de organisatie ook financieel wat te steunen. Die eerste editie van het spaghettifestijn was een groot succes! Met de opbrengsten hebben we toen de nieuwe middelbare school in de wijk San Ignacio voorzien van elektriciteit, banken en stoelen. Eind februari luidde deze school het tweede schooljaar feestelijk in. 'San Ignacio' is een van de armste wijken van Granada. Een middelbare school was er dus meer dan welkom.


Eind juni vertrek ik opnieuw naar Nicaragua. Deze keer niet gewoon als vrijwilliger, maar als medewerker van de NGO. Ik blijf dus voor langere tijd daar om me in te zetten voor een project waar ik van in het begin met hart en ziel in geloof. Op 5 mei 2013 organiseer ik een tweede editie van het spaghettifestijn ten voordele van Nicaragua. Jullie zijn uiteraard welkom om te komen genieten van onze overheerlijke spaghetti.

Met deze oproep heb ik echter een speciaal project op het oog. De schoolgemeenschap van Granada komt 3400 schoolbanken tekort. Kinderen komen soms extra vroeg naar school om zeker een plaatsje te bemachtigen zodat ze niet de hele dag op de grond moeten zitten. Om dit project te steunen, ben ik op zoek naar sponsors. Een schoolbank kost €25. Een kleine bijdrage voor een groot probleem. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom op de Nicaragua Spaarrekening: BE44 0839 1333 6845 met vermelding 'schoolbank Granada'.

In 2011 spaarden we allemaal samen €3000 bijeen. Uiteraard gaan we deze keer voor nog véél meer! De sponsors van toen wil ik graag nog eens bedanken voor de steun.

Ik zie jullie hopelijk allemaal op 5 mei voor een heerlijke spaghetti!

An-Katrien Verhoeven