zaterdag 27 augustus 2011

Computerproject 2011 - Een computerlokaal in elke school ...

La Esperanza Granada startte vorig jaar met een computerproject om in elke school computerles te geven aan kindjes van het eerste en tweede leerjaar. De computers gaan elke dag naar de scholen waar La Esperanza werkt en het project bereikte tot nu toe zo'n 200 kinderen. Het computerproject kan rekenen op de steun van de leerkrachten omdat ze ervan overtuigd zijn dat de kinderen enorme vooruitgang boeken, zowel met lezen als rekenen.Er zijn momenteel 33 netbook computers beschikbaar en zo'n 29 OLPC computers (OLPC - One Laptop Per Child). De computers gaan naar zes verschillende scholen waar kinderen uit het eerste en tweede leerjaar zo'n 45 minuten computerles krijgen per week. De educatieve spelletjes blijken ontzettend te helpen bij het aanleren van lezen en rekenen. Onlangs werd de vooruitgang van het computerproject getest en de resultaten zijn fantastisch:


Omdat het project zo'n succes heeft, werd het aantal computerlessen verdubbeld. De leerkrachten uit de buurt zijn ervan overtuigd dat de kinderen enorme voortuigang boeken, zowel met lezen als rekenen, door de tijd die ze doorbrengen met de computers. De kosten om de computers te transporteren lopen hoog op, tot zo'n $120 per week, maar de resultaten zijn het zeker en vast waard. De computers gaan echter maar één voormiddag gedurende twee lessen mee, want dan worden ze terug naar het kantoor gebracht om op te laden.Een computerlokaal in elke school ...

Dankzij het succes ervan, zou La Esperanza Granada dit project graag verder uitbouwen. Met de opbrengsten van het spaghettifestijn wil de organisatie in elke school een computerlokaal voorzien met tafels, stoelen en elektriciteit, zodat de computers de hele dag in de school kunnen blijven.

Donderdag 25 augustus ging ik samen met Pauline naar de hoofdstad Managua voor de aankoop van stoelen en tafels. We kochtten zo'n 120 plastiek stoelen die we dan samen met de kinderen en de ayudantes zullen versieren. Enkele lokale arbeiders zullen zorgen voor de tafels en de electriciteit.woensdag 24 augustus 2011

The Office

Begin augustus vroeg ik aan Pauline of ze toevallig mijn hulp kon gebruiken in het hoofdkantoor van La Esperanza Granada. Na een maand werken in de school ‘Nueva Esperanza’, kwam ik tot de conclusie dat mijn beperkte taken als vrijwilliger niet voldoen aan mijn verwachtingen. Ik sprak hierover met Pauline en we kwamen overeen dat ik drie dagen per week na school (15u-17u) zou komen meewerken op kantoor, om zo een uitgebreider takenpakket te hebben voor mijn stage.VRIJWILLIGERSHUIZEN

Als eerste taak moest ik voor elk vrijwilligershuis een informatiefolder maken zodat nieuwe vrijwilligers meteen een overzicht hadden van de regels en gewoonten van het huis. La Esperanza heeft vier huizen in Granada die ze ter beschikking stelt voor de vrijwilligers als goedkope verblijfplaats: ‘La Libertad’ met ruimte voor 16 vrijwilligers, ‘El Martirio’ en ‘Santa Lucia’ elk voor 7 vrijwilligers en ‘La Casita’ waar vier vrijwilligers terecht kunnen.
THESISONDERZOEK

Na enkele dagen kwam Pauline naar me toe met het nieuws dat ze de perfecte opdracht had gevonden om mij te helpen met mijn thesisonderzoek. Ik was al een tijdje op zoek naar een interessant onderwerp om hier in Nicaragua een onderzoek op te zetten. Ze gaf me de opdracht om de ‘exit forms’ van voorbije vrijwilligers door te nemen: dat zijn de formulieren die vrijwilligers moeten invullen aan het eind van hun verblijf. Een aantal vrijwilligers vermeldden ‘communicatie’ als een belangrijk probleem binnen de organisatie. Pauline wil graag dat ik deze vrijwilligers contacteer en uitnodig voor een interview via Skype. Op die manier kan ik nagaan wat de belangrijkste problemen zijn met de communicatie om uiteindelijk een aantal oplossingen te zoeken.Mijn aanpak zal uiteindelijk iets of wat afwijken van dit oorspronkelijke idee. Ik doe onderzoek naar de communicatieproblemen binnen de ngo, waarvoor ik enquêtes zal opsturen naar alle vrijwilligers van 2010-2011 en naar alle ayudantes – de Nicaraguaanse studenten die meewerken met La Esperanza in ruil voor een studiebeurs. Bovendien doe ik tussen de tien en de vijftien interviews om een beter idee te krijgen van de werking van de organisatie en de percepties omtrent de communicatieproblemen. Ik heb Pauline beloofd dat ik haar zeker en vast de originele Spaanse versie van mijn thesis opstuur, eventueel zelfs een vertaling in het Engels.
 
TREE PLANTING PROJECT

Pauline kondigde gisteren op de ‘volunteer meeting’ aan dat ik op 11 september  een speciale dag organiseer voor de nieuwe middelbare school. Ze heeft mij de leiding gegeven over het project en ik werk samen met twee ayudantes, Tatiana en Donald, en hopelijk ook met een aantal vrijwilligers. Er zijn ongeveer 150 studenten uit de buitenwijken van Granada, die graag naar de middelbare school zouden gaan. De bedoeling is om hen allemaal een persoonlijke uitnodiging te bezorgen – we gaan zelf naar de families, aangezien de post hier niet werkt – om op 11 september naar de nieuwe school te komen. We gaan samen enkele bomen planten, we houden een wedstrijd op zoek naar het beste logo voor de school, en we sluiten af met een voetbalmatch. De studenten kunnen verder ook genieten van een zelfgemaakte hotdog en een drankje. Meer nieuws over dit project volgt nog …