La Esperanza GranadaLa Esperanza Granada is een kleine, lokale NGO met als doel het onderwijssysteem te verbeteren in verschillende kansarme gemeenschappen in de buitenwijken van Granada, Nicaragua. Zij willen kinderen een kans bieden op een betere toekomst en ze proberen de lokale bevolking te stimuleren om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren om zo de vicieuze armoedecirkel te doorbreken.

La Esperanza heeft projecten in 7 scholen waar ze zorgen voor voldoende klaslokalen, schoolmateriaal, sportbenodigheden en andere nodige middelen om aan deze gemeenschappen degelijk onderwijs te kunnen bieden. Ze werken samen met de lokale leerkrachten, ouders en kinderen, die ze proberen te motiveren om zelf hun situatie te veranderen. La Esperanza voorziet ook beurzen zodat een aantal studenten de kans krijgt om naar de middelbare school te gaan, met nadien zelfs een kans op hoger onderwijs.


De drijvende kracht achter de organisatie is Pauline Jackson, de Operations Director van La Esperanza Granada. Zij werkt dag in dag uit om de organisatie draaiende te houden en wordt zo'n beetje beschouwd als de grote baas. Bovendien doet zij dit alles op vrijwillige basis.  Het is een organisatie van vrijwilligers, door vrijwilligers en voor vrijwilligers: iedereen gelijk. Vrijwilligers van over de hele wereld helpen dagelijks mee in de scholen door kindjes te helpen met probleemvakken en te motiveren om bij te leren. Zij zijn het hart van de organisatie, want zonder vrijwilligers zou de organisatie ophouden te bestaan.

La Esperanza wil werken aan een vlottere communicatie tussen vrijwilligers, ayudantes en de mensen die werken op het hoofdkantoor. Hiervoor stelde Pauline een coördinator aan die het contact tussen de verschillende groepen onderhoudt en ervoor zorgt dat er duidelijke afspraken zijn. In de toekomst wil La Esperanza graag een aantal lokale werkkrachten in dienst nemen, omdat de organisatie groeit en er bijkomende hulp nodig is om al het werk rond te krijgen. De enige manier om dit te bereiken is een goede sponsor te vinden die bereid is dit lange-termijnproject te steunen.

Voor meer informatie over de organisatie: www.la-esperanza-granada.org