zaterdag 27 augustus 2011

Computerproject 2011 - Een computerlokaal in elke school ...

La Esperanza Granada startte vorig jaar met een computerproject om in elke school computerles te geven aan kindjes van het eerste en tweede leerjaar. De computers gaan elke dag naar de scholen waar La Esperanza werkt en het project bereikte tot nu toe zo'n 200 kinderen. Het computerproject kan rekenen op de steun van de leerkrachten omdat ze ervan overtuigd zijn dat de kinderen enorme vooruitgang boeken, zowel met lezen als rekenen.Er zijn momenteel 33 netbook computers beschikbaar en zo'n 29 OLPC computers (OLPC - One Laptop Per Child). De computers gaan naar zes verschillende scholen waar kinderen uit het eerste en tweede leerjaar zo'n 45 minuten computerles krijgen per week. De educatieve spelletjes blijken ontzettend te helpen bij het aanleren van lezen en rekenen. Onlangs werd de vooruitgang van het computerproject getest en de resultaten zijn fantastisch:


Omdat het project zo'n succes heeft, werd het aantal computerlessen verdubbeld. De leerkrachten uit de buurt zijn ervan overtuigd dat de kinderen enorme voortuigang boeken, zowel met lezen als rekenen, door de tijd die ze doorbrengen met de computers. De kosten om de computers te transporteren lopen hoog op, tot zo'n $120 per week, maar de resultaten zijn het zeker en vast waard. De computers gaan echter maar één voormiddag gedurende twee lessen mee, want dan worden ze terug naar het kantoor gebracht om op te laden.Een computerlokaal in elke school ...

Dankzij het succes ervan, zou La Esperanza Granada dit project graag verder uitbouwen. Met de opbrengsten van het spaghettifestijn wil de organisatie in elke school een computerlokaal voorzien met tafels, stoelen en elektriciteit, zodat de computers de hele dag in de school kunnen blijven.

Donderdag 25 augustus ging ik samen met Pauline naar de hoofdstad Managua voor de aankoop van stoelen en tafels. We kochtten zo'n 120 plastiek stoelen die we dan samen met de kinderen en de ayudantes zullen versieren. Enkele lokale arbeiders zullen zorgen voor de tafels en de electriciteit.