zaterdag 13 augustus 2011

Studiebeurs Middelbare School

In 2005 startte La Esperanza Granada met een beursprogramma voor de middelbare school. Kinderen uit de arme buitenwijken van Granada kregen voor het eerst de kans om hun opleiding verder te zetten, wat ze zonder financiële hulp niet zouden kunnen. In Nicaragua beëindigt slechts 30% van de schoolgaande kinderen de lagere school. Een van de oorzaken is dat de meeste kinderen al snel beseffen dat ze hun studies toch niet gaan kunnen verder zetten, omdat hun familie daar het geld niet voor heeft.

Tot voor kort werkte La Esperanza samen met een private middelbare school in het centrum van Granada. De kinderen moesten elke dag vanuit hun dorp naar de stad komen om naar school te gaan. Volgend jaar zet La Esperanza deze samenwerking echter niet voort, omdat het grootste deel van de sponsoring naar de school zelf gaat en niet naar de opleiding van de kinderen.


Op dit moment bouwt La Esperanza Granada een nieuwe middelbare school in de buurt San Ignacio, zo'n 100m van 'Nueva Esperanza', de lagere school waar ik elke dag heen trek. Begin juli was er nog niet veel te zien, maar in een maand tijd hebben ze drie klaslokalen gebouwd. De middelbare school zou af zijn tegen het begin van het nieuwe schooljaar: februari 2012.


Pauline, de directrice van La Esperanza, wil graag een evenement organiseren om de beursstudenten uit te nodigen om ook hun steentje bij te dragen. Ze heeft daarvoor mijn medewerking gevraagd en wij zullen samenwerken met de 'ayudantes'. De bedoeling is dat deze studentjes samen enkele bomen komen planten zodat ze elkaar wat leren kennen en ze nog meer gemotiveerd raken om naar deze school te kunnen gaan. Wij zorgen voor de hotdogs en een baseball- of voetbalwedstrijd achteraf.
Meer nieuws hierover volgt nog ...

Kinderen uit de scholen waar La Esperanza werkzaam is, krijgen van de organisatie de kans om naar de middelbare school te gaan en krijgen hiervoor gedurende vijf jaar een beurs. Zij worden geselecteerd op basis van hun resultaten en aanwezigheid op de lagere school en krijgen meteen begeleiding van de vrijwilligers en ayudantes. Zij die de beurs aanvaarden worden verwacht steeds aanwezig te zijn in de lessen, hun uiterste best te doen en de nodige bijlessen te volgen. De sponsoring bedraagt $185 of zo'n €135 per jaar en loopt gedurende de vijf jaar dat een student naar de middelbare school gaat. Hiervoor krijgt de student een rugzak, boeken, schoolbenodigdheden, een uniform, schoenen, twee tot drie uitstappen per jaar en de nodige bijlessen. Bovendien zorgt La Esperanza er ook voor dat de kinderen naar de tandarts gaan en regelmatig een oogcontrole ondergaan.

De kinderen gaan naar school tussen 7u-12u en krijgen in de namiddag extra hulp met huiswerk. La Esperanza is van plan geïnteresseerde leerkrachten een bonus te betalen als ze bereid zijn om in de namiddag te blijven voor de bijlessen. Het is de bedoeling dat ook de vrijwilligers en ayudantes tijdens de namiddagsessies aanwezig zijn en vanaf 15u bijkomende activiteiten organisaeren zoals sport, kunst, muziek, enz. De kinderen worden aangemoedigd om een brief te schrijven naar hun sponsor met een foto en wat meer informatie over hun familie, hobby's en interesses. Ook aan de sponsors wordt gevraagd om wat informatie en foto's op te sturen naar hun student, zodat de kinderen beseffen dat er mensen zijn die hen steunen en ze zo nog meer hun best gaan doen.

Ben je geïnteresseerd om een Nicaraguaanse student een kans te geven op middelbaar onderwijs?
Mail dan naar anka_verhoeven@hotmail.com of meteen naar La Esperanza Granada (Engels/Spaans) la_esperanza_granada@yahoo.com