zaterdag 13 juli 2013

La Esperanza Granada: Wie? Wat? Waar? Hoe?

Voor wie nu pas een kijkje komt nemen op deze blog, stel ik graag de NGO voor waarvoor ik binnenkort aan de slag ga. Vanaf augustus verhuis ik naar Granada, Nicaragua en breng ik regelmatig verslag uit van de projecten en initiatieven opgezet door deze organisatie om het tekort aan onderwijs in de 'barrios' van Granada op te vangen.


"Tekort aan onderwijs is het probleem 
Vrijwilligers zijn de hulpmiddelen 
Kinderen zijn de toekomst" 

La Esperanza Granada is een non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet om het onderwijs te verbeteren en de toegang tot onderwijs te vergemakkelijken in de arme buitenwijken van de stad Granada (Nicaragua).


Wie?

La Esperanza Granada werd opgericht in 2002 door een groep reizigers die iets meer wilden doen voor de arme bevolking in de buitenwijken van de stad. In het begin waren de doelstellingen weinig concreet: wegen herstellen, water bevoorraden, lokale handelaars helpen, medische hulp voorzien, etc. Naarmate het aantal vrijwilligers toenam, kwam de focus meer en meer op onderwijs te liggen. La Esperanza is ondertussen uitgegroeid tot een erkende NGO geleid door een Raad van Bestuur die bestaat uit zowel Nicaraguaanse als buitenlandse medewerkers. De organisatie kan steeds rekenen op een groot aantal vrijwilligers van over de hele wereld. Het zijn deze vrijwilligers die de organisatie doen draaien.

Wat?

De focus van La Esperanza ligt op basisonderwijs. In Nicaragua gaat ongeveer 85% van de kinderen naar de basisschool. Dat betekent dat heel wat kinderen helemaal niet naar school gaan. De kwaliteit van het onderwijs blijft een groot probleem. Een Nicaraguaans kind doet er gemiddeld 10 jaar over om de verplichtte 6 jaar basisschool af te ronden. Slechts 40% van de kinderen die naar school gaan, ronden het basisonderwijs af.

Op dit moment gaan meer dan 2000 kinderen naar school met de hulp van La Esperanza Granada. Zie hier een overzicht van wat LEG juist doet:
  • Bijlessen en Lessen in het basisonderwijs (incl. Engels, Computerles, ...)
  • Schoolmateriaal, sportmateriaal, ...
  • Herstellingen van schoolgebouwen en -materiaal
  • Constructie van nieuwe klaslokalen en scholen
  • Extra leerkrachten
  • Studiebeurzen middelbare school
  • Werk- en Leertrajecten voor universiteitsstudenten (Ayudantes)
  • Gezondheidszorg (Tandartsbezoek, oogonderzoek, ...)

Waar?

La Esperanza Granada is actief in de buitenwijken van de stad Granada. Onderstaande kaart geeft de graad van armoede weer, zowel in de stad zelf als in de verschillende buitenwijken en in de rest van de gemeente. LEG stuurt momenteel vrijwilligers naar zeven verschillende wijken, de meesten met een roze kleur op de kaart, wat wil zeggen dat de bevolking er in extreme armoede leeft. Enkel het centrum van de stad (gele kleur) kent een relatief lage armoedegraad.


© http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

Hoe?

La Esperanza Granada krijgt regelmatig giften van oud-vrijwilligers en andere sponsors die al een bepaalde band hebben met de organisatie. Alle fondsen gaan rechtstreeks naar de verschillende projecten. Dankzij een regelmatige samenwerking met scholen en universiteiten kan La Esperanza ook elk jaar rekenen op grote groepen studenten. Zo slaagt de NGO erin om grotere projecten te realiseren, zoals de constructie van nieuwe klaslokalen. La Esperanza zorgt er bovendien voor dat er in elke school een Nicaraguaanse student aanwezig is die de vrijwilligers begeleidt. Dit doet ze via een beursprogramma waarbij de student, 'ayudante' genaamd, tijdens de week in één van de scholen werkt en in het weekend naar de les gaat. La Esperanza betaalt het inschrijvingsgeld, het schoolmateriaal, het uniform en alles wat nodig is om de student alle kansen te geven om universitaire studies aan te vangen. Twee ayudantes werden onlangs aangenomen als full-time medewerkers: Karen als administratief coördinator en Donald als coördinator van de vrijwilligers.

© La Esperanza Granada